معرفی دوره «مدیتیشن» (مراقبه)ورود به دوره

 

«مدیتیشن» چیست؟

«مدیتیشن» (مراقبه) یک مرحله از هشت مرحله‌ی یوگاست و از واژه‌ی سانسکریت Dhyana آمده است.

دهیانا یعنی «دیدنِ بی‌واسطه»
«دیدنِ بی‌واسطه» یعنی وقتی ما اشیا، رویدادها، روزمرگی‌ها و … را می‌بینیم بدون واسطه یا دخالت ذهنِ قضاوت‌گر و مقایسه‌گرِ خود ببینیم و ادراک کنیم.

تمام نتیجه‌گیری ما از  دریافت‌های ذهنی، از فیلتر همان ذهنی که در گذشته ساخته شده عبور می‌کند یعنی یک انسان معمولی هیچ‌وقت دریافتی را «همان‌طور که هست» درک نخواهد کرد بلکه همیشه آغشته به باورها و شالوده‌هایی است که در ذهن وجود دارد.

«مدیتیشن» یعنی دیدن، شنیدن و دریافت کردنِ تمام ورودی‌ها همان‌طور که هستند، نه آن‌طور که ما می‌خواهیم یا انکار می‌کنیم.

«مایندفولنس» یا «با تمامیتِ قوای درونی، حاضر بودن» فقط زمانی اتفاق می‌افتد که در «زمانِ حال» باشیم.

«تجربه‌ی حال» رویدادی است که تمام رشته‌های پراکنده‌ی ذهن را از «گذشته» و «آینده» جدا می‌کند و شخص در «اینجا و اکنون» حاضر می‌شود.

برای تجربه‌ی مایندفولنس نیازی نیست که کار فوق‌العاده‌ای بکنیم، فقط کافی است بیاییم همین‌جا که هستیم؛ یعنی ذهنِ جدا شده از جسم را دوباره به «همین مکان» و «همین لحظه» بیاوریم.

«مایندفول» شدن، هرگز تجربه‌ای دور و دست نیافتنی نیست که ما برای آن بکوشیم و سعی کنیم به آن برسیم بلکه لازم است بسیاری از کوشش‌های ناخودآگاهمان را متوقف کنیم تا بتوانیم «همین‌جا» که هستیم، بیاییم و «همین لحظه» را که تا کنون حس نمی‌کردیم، لمس کنیم.

محور اصلی این دوره‌ی مدیتیشن «زمانِ حال» است، بنابراین تجربه‌ی مایندفولنس خود‌به‌خود در آن محقق خواهد شد.

نوشته: «مسعود مهدوی‌پور»

 

ویژگی‌های این دوره:

دو حالت ذهن:
🔸️ذهن در اشغال گفتگوی درونی
🔸️ذهن ساکن و خاموش، در عین حال آگاه و هوشیار

چهار ویژگی ذهن:
🔹️آرامش (در زمان حال بودن)
🔹️تمرکز فکر (موثر بودن)
🔹️شادی درون (انگیزه)
🔹️حس نیرومندی (اعتماد به نفس)

🔸️ما گاهی احتیاج به خاموش کردن ذهن داریم.

تمرین روزی دو بار:
🔹️پیش از شروع کار روزانه
🔹️پس از اتمام کار روزانه

🔹️راه حل‌ها و طرح‌های خلاقی که با صرف انرژی اندک، بیشترین بازدهی را می‌دهد.

🔹️کنار رفتن استرس‌ها و ناآرامی‌ها و کمک به استراحت

☀️ واقعیت اکنون

بزرگ‌ترین واقعیت اکنون:
🔸️حس‌های حیاتی در بدن
🔸️تنفس

🔹️نشستن روزی دو نوبت
🔹️صاف کردن کامل ستون فقرات
🔹️بستن چشم‌ها
🔹️باز کردن چشم درون یا توجه به روی دو عامل همیشه حاضر

دو بعد ذهن:
🔸️همکار و دوست
🔸️مخالف و دشمن
🔹️شیوه درست نشستن، مدیتیشن یا مراقبه