دوره «شیوه درست نشستن» – زمستان ۱۳۹۹

وضعیت فعلی شما
ثبت‌نام نشده
قیمت
پایان ثبت‌نام
ثبت‌نام
این دوره در حال حاضر بسته است

دوره «شیوه درست نشستن»

زمستان ۱۳۹۹

شروع: سه‌شنبه ۹ دی
پایان: سه‌شنبه ۱۴ بهمن

دوره به پایان رسیده است.