تمرین‌های عملی یوگا

۳۰۰,۰۰۰ تومان

قطع بزرگ (وزیری)

216 صفحه | کاغذ سفید

چاپ اول: 1378 | چاپ یازدهم: 1398

فروش کتاب تاکنون: بیش از 45 هزار جلد

ISBN 978-964-6671-12-6

پشتیبانی:

تلگرام:

09222690691

اینستاگرام:

kanoonyoga@

☑ خرید کتاب از این سایت به تعداد بیش از ۲ جلد طبق جدول زیر شامل تخفیف می‌شود:

درصد تخفیفتعداد سفارشقیمت پس از تخفیف
۱۰ درصد3 - 5 ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵ درصد6 - 11 ۲۵۵,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد12 - 20 ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰ درصد21 + ۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمرین‌های عملی یوگا

۳۰۰,۰۰۰ تومان