فضای خالی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

قطع رقعی

160 صفحه | کاغذ شیری

چاپ اول: 1396 | چاپ دوم: 1398

فروش کتاب تاکنون: بیش از 5 هزار جلد

ISBN 978-600-338-056-1

پشتیبانی:

تلگرام:

09222690691

اینستاگرام:

kanoonyoga@

☑ خرید کتاب از این سایت به تعداد بیش از ۲ جلد طبق جدول زیر شامل تخفیف می‌شود:

درصد تخفیف تعداد سفارش قیمت پس از تخفیف
۱۰ درصد 3 - 5 ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ درصد 6 - 11 ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد 12 - 20 ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰ درصد 21 + ۱۴۰,۰۰۰ تومان
فضای خالی

۲۰۰,۰۰۰ تومان