فضای خالی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قطع رقعی

160 صفحه | کاغذ شیری

چاپ اول: 1396 | چاپ دوم: 1398

فروش کتاب تاکنون: بیش از 5 هزار جلد

ISBN 978-600-338-056-1

پشتیبانی:

تلگرام:

09222690691

اینستاگرام:

kanoonyoga@

☑ خرید کتاب از این سایت به تعداد بیش از ۲ جلد طبق جدول زیر شامل تخفیف می‌شود:

درصد تخفیفتعداد سفارشقیمت پس از تخفیف
۱۰ درصد3 - 5 ۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵ درصد6 - 11 ۸۵,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد12 - 20 ۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰ درصد21 + ۷۰,۰۰۰ تومان
فضای خالی

۱۰۰,۰۰۰ تومان