هر روز برای همان روز

۵۰۰,۰۰۰ تومان

قطع بزرگ (وزیری)

496 صفحه | کاغذ سفید

چاپ اول: 1393 | چاپ نهم: 1398

فروش کتاب تاکنون: بیش از 40 هزار جلد

ISBN 978-600-338-005-9

 

پشتیبانی:

تلگرام:

09222690691

اینستاگرام:

kanoonyoga@

☑ خرید کتاب از این سایت به تعداد بیش از ۲ جلد طبق جدول زیر شامل تخفیف می‌شود:

درصد تخفیفتعداد سفارشقیمت پس از تخفیف
۱۰ درصد3 - 5 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ درصد6 - 11 ۴۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد12 - 20 ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ درصد21 + ۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر روز برای همان روز

۵۰۰,۰۰۰ تومان