وضعیت فعلی شما
ثبت‌نام نشده
قیمت
پایان ثبت‌نام
شروع کنید
زمان ثبت‌نام این دوره به پایان رسیده است.

دوره «پرانایاما»

بهار ۱۴۰۰

مربی: مسعود مهدوی‌پور
تعداد جلسات: 10 جلسه

 

توضیحات:

🔸این دوره به پایان رسیده است🔸

  به امید دیدار.